Sök ord och dess motsatser

Vi har samlat över tio tusen svenska ord och dess motsats. Resultaten till dessa ord presenterar detta vi enkelt, snabbt och med tydliga gränssnitt. Kontakta oss gärna om du har förslag på motsatser eller vill komma med andra förbättringar.Populära sökningar
Visa Motsats ord till Anstrykning kan exempelvis vara maku
Visa Motsats ord till Vind kan exempelvis vara tuuli
Visa Motsats ord till Kunnande kan exempelvis vara tuntemus
Visa Motsats ord till Penningunderstd kan exempelvis vara rahamriset etuudet
Visa Motsats ord till Ranson kan exempelvis vara annos
Visa Motsats ord till Halvfull kan exempelvis vara puoliksi tynn
Visa Motsats ord till Tro P kan exempelvis vara uskoa
Visa Motsats ord till Explosion kan exempelvis vara rjhdys
Visa Motsats ord till Finansiera kan exempelvis vara rahoittaa
Visa Motsats ord till Senare kan exempelvis vara myhemmin